Chris Miller

Chris Miller giver fortællergaver til børnegrupper i alderen 4-7 år i Odense kommune.

Chris fortæller historier fra sin barndom i det nordøstlige England. Hans program varer cirka 30 minutter og indeholder to til tre historier.

Chris er fortæller i Odense kommunes Projekt Fortællestole. Han er født i 1955, er uddannet pædagog og har i en årrække arbejdet i børnehave og SFO.

”Åh giver du ikke en historie, Chris” sagde børnene tit, når han var på arbejde.

Skriv til Chris på mail chris007@hotmail.dk og fortæl hvorfor jeres børn skal have en fortællegave.

Chris Miller