Fortællergaven.dk formidler besøg af frivillige, som kan underholde børn, unge og ældre med fortælling,
oplæsning, sang eller lignende – til foreninger, grupper eller institutioner, hvor man ikke har råd til at
engagere professionel underholdning

De frivillige kan være enten dygtige amatører
eller professionelle kunstnere, der har fortælling
og underholdning som job

Fortællergaven samarbejder med projekt "Fortællestole" i Odense
kommune og tilbyder aktuelt fortællergaver til børn, unge og ældre
i Odense kommune

Foreninger, grupper og institutioner kan med begrundelse søge en fortællergave hos en gavegiver efter eget valg

OM FORTÆLLERGAVEN

Fortællergaven.dk dækker i første omgang Odense kommune, men kan efter aftale udvides til andre kommuner eller regioner.

Giver gratis oplevelser med historiefortælling til foreninger, grupper og institutioner, som ikke har råd til at betale for oplevelser og underholdning for medlemmer, brugere eller borgere.

Fortællergaven gives kun til værdigt trængende foreninger, grupper og institutioner, som ikke har råd til at betale for underholdning eller oplevelse til deres medlemmer eller borgere.

Det kan være mundtlig fortælling, oplæsning, fællessang eller samvær, hvor deltagerne selv fortæller erindringer og historier.

Fortællegaverne er doneret af historiefortællere, skuespillere, foredragsholdere eller andre frivillige som har lyst til fortælle, læse op, tale til eller synge for.

Deltagere i Fortællergaven kan donere et bestemt antal gange eller stille sig til fri disposition med personligt opslag på fortællegaven.dk.

Donerede fortællergaver slås op på projektets side - fortællergaven.dk – med indhold og kontaktoplysninger til den enkelte giver.

Modtageren kontakter selv den pågældende gavegiver og henviser til fortællergaven.dk. Modtageren aftaler selv tid, sted og indhold med gavegiveren.

Udøverne modtager kun kørepenge eller gaver, som modtagere af fortællegaver ønsker at give den frivillige.

Fortællergaven.dk kan søge og modtage sponsorater, fonde og støttebidrag, som anvendes 100 procent til gavn og glæde for gavegiverne – fx. bidrag til kurser, oplevelser eller gaver.

Det er en gave, som gavner og udvikler modtagerne, fordi det appellerer til erindring og genkendelse, og fordi det styrker og udvikler sproglige og sociale kompetencer.