Fortællergaven.dk

Fortællergaven.dk formidler besøg af frivillige, som kan underholde børn, unge og ældre med fortælling, oplæsning, sang eller lignende – til foreninger, grupper eller institutioner, hvor man ikke har råd til at engagere professionel underholdning

De frivillige kan være enten dygtige amatører eller professionelle kunstnere, der har fortælling og underholdning som job

Fortællergaven samarbejder med projekt "Fortællestole" i Odense Kommune og tilbyder aktuelt fortællergaver til børn, unge og ældre i Odense

Foreninger, grupper og institutioner kan med begrundelse søge en fortællergave hos en gavegiver efter eget valg

GIVERE

Anna Knudsen

Chris Miller

Ole Lambertsen

Jens Peter Madsen

STØTTER

Projekt Fortællestole og Odense Kommune støtter Fortællegaven

Projekt Fortællestole og Odense Kommune støtter Fortællergaven

Historiefortæller Jens Peter Madsen støtter Fortællergaven

Historiefortæller Jens Peter Madsen støtter Fortællergaven

Storybox.dk støtter Fortællergaven

Storybox.dk støtter Fortællergaven

Dialogdesigneren støtter Foretællergaven

Dialogdesigneren støtter Fortællergaven

Fortællergaven.dk

 • Giver gratis oplevelser med historiefortælling til foreninger, grupper og institutioner, som ikke har råd til at betale for oplevelser og under-holdning for medlemmer, brugere eller borgere.
 • Det kan være mundtlig fortælling, oplæsning, fællessang eller samvær, hvor deltagerne selv fortæller erindringer og historier.
 • Det er en gave, som gavner og udvikler modtagerne, fordi det appellerer til erindring og genkendelse, og fordi det styrker og udvikler sproglige og sociale kompetencer.
 • Fortællegaverne er doneret af historie-fortællere, skuespillere, foredragsholdere eller andre frivillige som har lyst til fortælle, læse op, tale til eller synge for jer.
 • Deltagere i Fortællergaven kan donere et bestemt antal gange eller stille sig til fri disposition med personligt opslag på fortællegaven.dk.
 • Det er op til modtageren af en fortællergave at sikre sig, at oplevelsen bliver god for begge parter. Det kan man helt enkelt sikre sig ved at tage en samtale eller et møde med gave-giveren, inden der træffes endelig aftale.
 • Modtageren kontakter selv den pågældende gavegiver og henviser til fortællergaven.dk.
 • Modtageren aftaler selv tid, sted og indhold med gavegiveren.
 • Udøverne modtager kun kørepenge eller gaver, som modtagere af fortællegaver ønsker at give den frivillige.
 • Fortællergaven.dk kan søge og modtage sponsorater, fonde og støttebidrag, som anvendes 100 procent til gavn og glæde for gavegiverne – fx. bidrag til kurser, oplevelser eller gaver.
 • Fortællergaven.dk dækker i første omgang Odense kommune, men kan efter aftale udvides til andre kommuner og regioner.

© 2019, Fortællergaven.dk – Design by Dialogdesigneren.dk