Fortællergaven.dk formidler besøg af frivillige, som kan underholde børn, unge og ældre med fortælling, oplæsning, sang eller lignende – til foreninger, grupper eller institutioner, hvor man ikke har råd til at engagere professionel underholdning

De frivillige kan være enten dygtige amatører eller professionelle kunstnere, der har fortælling og underholdning som job

Fortællergaven er udsprunget af projekt "Fortællestole" i Odense Kommune og tilbyder aktuelt fortællergaver til børn, unge og ældre i Odense

Foreninger, grupper og institutioner kan med begrundelse søge en fortællergave hos en gavegiver efter eget valg

GIVERE

Anna Knudsen, Fortællergaven

Anna Knudsen

Chris Miller

Chris Miller

Ole Lambertsen

Ole Lambertsen

Jens Peter Madsen. Fotograferet af Ard Jongsma

Jens Peter Madsen

Carsten Legaard

Carsten Legaard

Anna Knudsen

Jeg er årgang 1945 og fortæller livserindringer om det at være barn på landet i 1950erne og 1960erne. Jeg fortæller også om min skolegang. Desuden fortæller jeg om oplevelser fra mine 9 år i Tromsø i Nordnorge i 1990erne.

Jeg har nogle sagn og eventyr i ærmet, hvis der er behov for det.


Jeg fortæller gerne for skolebørn om ”dengang” og for plejehjemsbeboere med henblik på at de kan komme i tanker om deres egen historie, gerne som en dialog.

Jeg er medlem af Odense Fortællekreds.

Jeg melder mig til 6 fortælleopgaver i cykelafstand fra Odense Centrum og kan kontaktes på e-mail anna.knudsen@nalnet.dk

Anna Knudsen, Fortællergaven

Chris Miller

Chris Miller giver fortællergaver til børnegrupper i alderen 4-7 år i Odense kommune.

Chris fortæller historier fra sin barndom i det nordøstlige England. Hans program varer cirka 30 minutter og indeholder to til tre historier.

Chris er fortæller i Odense kommunes Projekt Fortællestole. Han er født i 1955, er uddannet pædagog og har i en årrække arbejdet i børnehave og SFO.

”Åh giver du ikke en historie, Chris” sagde børnene tit, nårhan var på arbejde.

Skriv til Chris på mail chris007@hotmail.dk og fortæl hvorfor jeres børn skal have en fortællegave.


Chris Miller

Ole Lambertsen

Historiefortæller og kunstformidler Ole Lambertsen giver 7 fortællegaver til ældre i Odense kommune. 

Ole Lambertsen fortæller om livets labyrinter, og gerne, så fortællingerne vokser frem i dialog med jer som lytter.

Ole Lambertsen er født i 1945. Han har boet 36 steder siden han var 16 år. I dag bor han i Brændekilde. 

Ole begyndte med næsten at tage en gartneruddannelse og sluttede lønarbejdslivet med at være en garvet kunstformidler og billedfortæller. 

Skriv til ham på ole.lambertsen@gmail.com og fortæl hvem I er. 

Vi snakker så sammen og planlægger, tid og sted og fortællespor.

Ole Lambertsen

Jens Peter Madsen

Historiefortæller Jens Peter Madsen giver 10 fortællergaver til sociale formål i Odense og Langeskov i 2022.

Jens Peter er god til at sætte voksne mennesker i gang med selv at erindre og fortælle om deres barndom og ungdom. Han tilbyder en fortælletime med erindringshistorier om at være barn på landet i “gamle dage”.

Jens Peter Madsen er årgang 1950, bor i Davinde og er tidligere seminarielærer. Skriv til ham på e-mail og fortæl, hvorfor jeres borgere skal have en af hans 10 fortællegaver.

Jens Peter Madsen. Fotograferet af Ard Jongsma

Carsten Legaard

Historiefortæller Carsten Legaard giver sine barndomsfortællinger i gave, hvis I kan samle mindst ti voksne på dagen.

Under overskriften "En lykkelig barndom – det er aldrig for sent at få sig en" tænder Carsten op under en række lune barndomsminder, der med garanti får dig til at mindes noget lignende.

Carsten Legaard er årgang 1952 og kommer fra Midtsjælland, men tager gerne turen til Fyns land. Skriv til ham på e-mail og fortæl, hvorfor jeres borgere skal have en af hans fortællegaver.

Carsten Legaard

Fortaellergaven.dk

 • giver gratis oplevelser med historiefortælling til foreninger, grupper og institutioner, som ikke har råd til at betale for oplevelser og under-holdning for medlemmer, brugere eller borgere.
 • Det kan være mundtlig fortælling, oplæsning, fællessang eller samvær, hvor deltagerne selv fortæller erindringer og historier.
 • Det er en gave, som gavner og udvikler modtagerne, fordi det appellerer til erindring og genkendelse, og fordi det styrker og udvikler sproglige og sociale kompetencer.
 • Fortællegaverne er doneret af historiefortællere, skuespillere, foredragsholdere og andre frivillige som har lyst til fortælle, læse op, tale eller synge for jer.
 • Deltagere i Fortællergaven kan donere et bestemt antal gange eller stille sig til fri disposition med personligt opslag på fortællegaven.dk.
 • Det er op til modtageren af en fortællergave at sikre sig, at oplevelsen bliver god for begge parter. Det kan man helt enkelt sikre sig ved at tage en samtale eller et møde med gavegiveren, inden der træffes endelig aftale.
 • Modtageren kontakter selv den pågældende gavegiver og henviser til fortællergaven.dk.
 • Modtageren aftaler selv tid, sted og indhold med gavegiveren.
 • Udøverne modtager kun kørepenge eller gaver, som modtagere af fortællegaver ønsker at give den frivillige.
 • Fortællergaven.dk kan søge og modtage sponsorater, fonde og støttebidrag, som anvendes 100 procent til gavn og glæde for gavegiverne – fx. bidrag til kurser, oplevelser eller gaver.
 • Fortællergaven tilbyder aktuelt fortællegaver til børn, unge og ældre i Odense og Langeskov.

Giv en oplevelse til dem som trænger
 – bliv gavefortæller

0 of 350

FORTÆLLERGAVENS STØTTER

Historiefortæller Jens Peter Madsen støtter Fortællergaven

Historiefortæller Jens Peter Madsen støtter Fortællergaven

Storybox.dk støtter Fortællergaven

Storybox.dk, forlag for indspillet fortælling, støtter Fortællergaven

Dialogdesigneren støtter Foretællergaven

Dialogdesigneren støtter Fortællergaven med denne hjemmeside

© 2019, Fortællergaven.dk – Design by Dialogdesigneren.dk